Bažnyčia Kamšų kaime

  • null
    Adresas: Kamšų k., Kalvarijos sav.
  • null
    Užsakovas: Kalvarijos savivaldybės administracija
  • null
    Darbų vykdymo laikotarpis: 2012 – 2013 m.

Sutarties vykdymo metu parengtas projekto „Bažnyčios ir jai priklausančių statinių nekilnojamojo turto pagerinimas Kamšų kaime“ techninis projektas, atlikti remonto darbai bei suteiktos projekto vykdymo priežiūros paslaugos.