DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS MARIJAMPOLĖJE

Daugiabutis gyvenamasis namas Marijampolėje Adresas: Laisvės g. 7, Marijampolė Užsakovas: UAB „Marijampolės butų ūkis“ Darbų vykdymo laikotarpis: 2013 – 2015 m.Sutarties vykdymo metu buvo atlikti šie darbai: šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas, keitimas; ventiliacijos sistemų pertvarkymas, atnaujinimas; stogo šiltinimas, naujos dangos įrengimas ir lietaus nuotekų sistemos keitimas; fasado sienų ir cokolio šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų…

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS JONAVOJE

Daugiabutis gyvenamasis namas Jonavoje Adresas: Girelės g. 2a, Jonava Užsakovas: UAB „Jonavos paslaugos“ Darbų vykdymo laikotarpis: 2014 – 2016 m.Sutarties vykdymo metu buvo atlikti šie darbai: ventiliacijos atnaujinimas; fasado sienų ir cokolio šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą; stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas; butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo…

DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS MARIJAMPOLĖJE

Daugiabutis gyvenamasis namas Marijampolėje Adresas: Vytauto g. 12, Marijampolė Užsakovas: UAB „Marijampolės butų ūkis“ Darbų vykdymo laikotarpis: 2013 – 2015 m.Sutarties vykdymo metu buvo atlikti šie darbai: šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas, keitimas; ventiliacijos sistemų pertvarkymas, atnaujinimas; stogo naujos dangos įrengimas, perdangos po pastoge šiltinimas; fasado sienų ir cokolio šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir…