MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

Marijampolės profesinio rengimo centras Adresas: Gėlyno g. 11, Marijampolė Užsakovas: Marijampolės profesinio rengimo centras Darbų vykdymo laikotarpis: 2012 – 2013 m. Sutarties vykdymo metu parengtas techninis projektas, darbo projektas, suteiktos projekto vykdymo priežiūros paslaugos bei atlikti infrastruktūros komplekso rekonstravimo (mokomųjų gamybinių dirbtuvių pastato su priklausiniais rekonstravimo ir garažo pastato tvarkymo darbai; stoginės įrengimas) bei teritorijos ir gerbūvio tvarkymo…