Daugiabutis gyvenamasis namas Marijampolėje

 • null
  Adresas: Laisvės g. 7, Marijampolė
 • null
  Užsakovas: UAB „Marijampolės butų ūkis“
 • null
  Darbų vykdymo laikotarpis: 2013 – 2015 m.
Sutarties vykdymo metu buvo atlikti šie darbai:
 • šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas, keitimas;
 • ventiliacijos sistemų pertvarkymas, atnaujinimas;
 • stogo šiltinimas, naujos dangos įrengimas ir lietaus nuotekų sistemos keitimas;
 • fasado sienų ir cokolio šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą;
 • laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus;
 • balkonų/lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų konstrukcijos sustiprinimą ir naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą;
 • butų langų ir balkono durų keitimas;
 • elektros instaliacijos modernizavimas;
 • projektavimo darbai.