Daugiabutis gyvenamasis namas Marijampolėje

 • null
  Adresas: Vytauto g. 12, Marijampolė
 • null
  Užsakovas: UAB „Marijampolės butų ūkis“
 • null
  Darbų vykdymo laikotarpis: 2013 – 2015 m.
Sutarties vykdymo metu buvo atlikti šie darbai:
 • šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas, keitimas;
 • ventiliacijos sistemų pertvarkymas, atnaujinimas;
 • stogo naujos dangos įrengimas, perdangos po pastoge šiltinimas;
 • fasado sienų ir cokolio šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą;
 • laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus;
 • butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
 • šalto vandens sistemos vamzdynų ir įrengimų keitimas;
 • elektros instaliacijos modernizavimas;
 • žaibosaugos įrengimas;
 • projektavimo darbai.