Daugiabutis gyvenamasis namas Jonavoje

 • null
  Adresas: Girelės g. 2a, Jonava
 • null
  Užsakovas: UAB „Jonavos paslaugos“
 • null
  Darbų vykdymo laikotarpis: 2014 – 2016 m.
Sutarties vykdymo metu buvo atlikti šie darbai:
 • ventiliacijos atnaujinimas;
 • fasado sienų ir cokolio šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą;
 • stogo šiltinimas ir naujos dangos įrengimas;
 • butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
 • laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;
 • balkonų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų konstrukcijos sustiprinimą ir naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą.