Globos namai Sangrūdos kaime

  • null
    Adresas: Alyvų g. 1, Sangrūdos k., Kalvarijos sav.
  • null
    Užsakovas: Kalvarijos savivaldybės administracija
  • null
    Darbų vykdymo laikotarpis: 2014 – 2015 m.

Sutarties vykdymo metu parengtas projekto „Globos namų perplanavimo ir priestato statybos Alyvų g. 1, Sangrūdos k., Kalvarijos savivaldybė“ darbo projektas bei atlikti patalpų perplanavimo bei priestato statybos darbai.