Jankų seniūnijos pastatas ir Bagotosios k. kultūros namų pastatas

  • null
    Adresas: Jakų k. ir Bagotosios k., Kazlų Rūdos sav.
  • null
    Užsakovas: Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
  • null
    Darbų vykdymo laikotarpis: 2011 – 2013 m.

Sutarties vykdymo metu parengti Jankų seniūnijos pastato ir Bagotosios k. kultūros namų pastato rekonstravimo darbo projektai, suteiktos projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir atlikti rekonstravimo darbai.