Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla

  • null
    Adresas: V.Krėvės pr. 84, Kaunas
  • null
    Užsakovas: Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla
  • null
    Darbų vykdymo laikotarpis: 2013 – 2015 m.

Sutarties vykdymo metu parengtas techninis projektas, suteiktos projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir atlikti šie Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokyklos pastato V.Krėvės pr. 84, Kaunas atnaujinimo (modernizavimo) darbai: išorės sienų šiltinimas, sutapdinto stogo remontas, perdangų, kurios ribojasi su išore, šiltinimas, cokolio hidroizoliacija ir šiltinimas, senų langų keitimas naujais PVC langais, senų durų ir garažo vartų keitimas, grindų ir grunto įrengimas sporto salėje, šildymo sistemos rekonstrukcija, karšto vandens sistemos rekonstrukcija, rekuperacinės vėdinimo sistemos įrengimas aktų salėje ir sporto salėje.