Marijampolės profesinio rengimo centras

  • null
    Adresas: Gėlyno g. 11, Marijampolė
  • null
    Užsakovas: Marijampolės profesinio rengimo centras
  • null
    Darbų vykdymo laikotarpis: 2012 – 2013 m.

Sutarties vykdymo metu parengtas techninis projektas, darbo projektas, suteiktos projekto vykdymo priežiūros paslaugos bei atlikti infrastruktūros komplekso rekonstravimo (mokomųjų gamybinių dirbtuvių pastato su priklausiniais rekonstravimo ir garažo pastato tvarkymo darbai; stoginės įrengimas) bei teritorijos ir gerbūvio tvarkymo (lengvųjų automobilių aikštelės remontas; sunkiųjų automobilių aikštelės įrengimas; įvažiavimo į praktinio mokymo komplekso teritoriją tvarkymo darbai; likusios teritorijos sutvarkymo darbai) darbai.