Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija

  • null
    Adresas: Vienybės g. 52, Vilkaviškis
  • null
    Užsakovas: Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
  • null
    Darbų vykdymo laikotarpis: 2016 – 2018 m.

Sutarties vykdymo metu buvo parengtas Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos pastato techninis darbo projektas, suteiktos statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir atlikti statybos darbai.