Vilniaus lopšelis – darželis „Giliukas“

  • null
    Adresas: Minties g. 1, Vilnius
  • null
    Užsakovas: Vilniaus lopšelis – darželis „Giliukas“
  • null
    Darbų vykdymo laikotarpis: 2018 – 2019 m.

Sutarties vykdymo metu buvo atlikti Vilniaus lopšelio – darželio „Giliukas“ pastato, Minties g. 1, Vilniuje A ir B korpusų patalpų kapitalinio remonto darbai: architektūros – konstrukcijų dalies, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, šilumos gamybos, elektrotechnikos, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizavimo dalių įrengimo darbai.